Ang YouthWorks PH ay isang proyekto ng USAID at ng Philippine Business for Education mula 2018-2023 na nagbibigay ng skills training sa mga kabataang Pilipino para makahanap ng trabaho sa hinaharap.

YouthWorks PH FTW

(Flexible Training for Work)

Ang YouthWorks PH FTW (Flexible Training for Work) ng United States Agency for International Development ay isang programang nagbibigay ng libreng online training sa mga kabataan sa tulong ng isang online mentor. Layunin nitong turuan ang mga kabataang 18-30 years old ng online modules na makakatulong sa paghahanap ng trabaho. Kabilang dito ang leadership skills, communication skills at marami pang iba. 

 

Para sa Phase 1 ng programa, may oportunidad ang mga trainee na matuto ng TESDA course na food and beverage services. Makakakuha ng certificate of completion kapag natapos ang kuros na pwedeng magamit sa paghahanap ng trabaho. May oportunidad ding mag-on-the-job training sa isang kumpanya at magtrabaho pagkatapos ng training. 

 

Libre ito, at may kasamang P500 na mobile internet at load allowance kada buwan at magtatagal ang programa ng apat na buwan. 

 

Ang inisyal na rollout ng programang ito ay para sa mga kabataang nakatira sa Greater Manila Area at Zamboanga City, pero sa mga susunod na buwan, magbubukas ang mas malaking registration para sa mga kabataan sa iba't ibang lugar sa Pilipinas.

 

Sa pagsagot ng form na ito, nagbibigay ng pahintulot ang registrant na gamitin namin ang kanilang personal na impormasyon para sa mga proyekto ng YouthWorks PH.

Contact us.

  • Black Facebook Icon
  • Black Twitter Icon
  • Black YouTube Icon

9th floor ACE Bldg., Rada St., Legazpi Village, Makati City

info@pbed.ph| Tel: (02) 801-4447

Fax: (02) 8801 4447